Начало

Продукти

Цени

Изложения

Контакти

Фасадни тухли (обща технологична характеристика):

стандартни гладки тухли

 

 

 

Тип на елемента Елемент с висока обемна маса
Размери Дължина 250 - Нормативни стандарти
Широчина 120
Височина 55
Толеранс на размера върху средната стойност          Т2
Толеранс на размера     R2
Конфигурация Твърд елемент
Устойчивост на замръзване  F2
Обемна суха маса 1610 kg/m3
Толеранс на сухата обемна маса D1
Абсорбиране на вода 18%
Категория за съдържание на разтворими соли S2
Реакция на огън Euroclasse A1
Топлопроводимост λ10.dry 0.47 W/mk
Коефициент за дифузия на водни пари 5/10
Номинално тегло на един брой 2600 гр
       
 

стандартни гладки тухли- евроформат

 

 

 

 

Тип на елемента Елемент с висока обемна маса
Размери Дължина 245
  Широчина 115
  Височина 71
Толеранс на размера върху средната стойност Т2
Толеранс на размера  R2
Конфигурация   Твърд елемент
Устойчивост на замръзване F2
Обемна суха маса 1380 kg/m3
Толеранс на сухата обемна маса D1
Абсорбиране на вода 24%
Категория за съдържание на разтворими соли S2
Реакция на огън Euroclasse A1
Топлопроводимост λ10.dry 0.40 W/mk
Коефициент за дифузия на водни пари 5/10
Номинално тегло на един брой 2400 гр
       
 

рустикови тухли

 

 

 

 

Тип на елемента Елемент с висока обемна маса
Размери Дължина 255
  Широчина 122
  Височина 56
Толеранс на размера върху средната стойност Т2
Толеранс на размера R2
Конфигурация Твърд елемент
Устойчивост на замръзване F2
Обемна суха маса 1370 kg/m3
Толеранс на сухата обемна маса D1
Абсорбиране на вода 25%
Категория за съдържание на разтворими соли S2
Реакция на огън Euroclasse A1
Топлопроводимост λ10.dry 0.40 W/mk
Коефициент за дифузия на водни пари 5/10
Номинално тегло на един брой 2400 гр
       
 

рустикови тухлли- евроформат

 

 

 

Тип на елемента Елемент с висока обемна маса
Размери Дължина 240
  Широчина 113
  Височина 70
Толеранс на размера върху средната стойност Т2
Толеранс на размера R2
Конфигурация Твърд елемент
Устойчивост на замръзване F2
Обемна суха маса 1710 kg/m3
Толеранс на сухата обемна маса D1
Абсорбиране на вода 12%
Категория за съдържание на разтворими соли S2
Реакция на огън Euroclasse A1
Топлопроводимост λ10.dry 0.51 W/mk
Коефициент за дифузия на водни пари 5/10
Номинално тегло на един брой 3000 гр
       
 

Тънки фасадни тухли:

 

Ъглови- тънки фасадни тухли

 

гладки - 20-30-40-55 mm

 

 

  гладки - 20-30-40-55 mm.

 

рустикови - 20-30-40-55 mm.

 

рустикови - 20-30-40-55 mm.

 

       
 

Copyright © 2008, "СТРОИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ" ЕООД